«I Know a Woman's Heart (2011)»

I Know a Woman's Heart (2011)

Release Date: 2011
Genres: Comedy / Romance /
Country: China   
Cast: Osric Chau ( Chen Er Dong ), Daming Chen ( Young Sun Meisheng ), Li Gong ( Li Yi-Long ), Jing Hu ( Zhao Hong ), Kelly Hu ( Girl in Lotto Commercial ), Andy Lau ( Sun Zi Gang ), Chengru Li ( CEO Dong ), Deshun Wang ( Sun Meisheng ), Russell Wong ( Peter ), Li Yuan ( Yanni ), Zhu Zhu ( Secretary to Zigang Sun ),
Rating: 6.3
;I Know a Woman's Heart

Trailers:


Download

Resolution Format Bitrate Size Language Subtitles
H.264/1080p MKV 14542 Kbps 12 GB English -  
H.264/720p AVI 2246 Kbps 3 GB English -